Kompetensförsörjning handlar om att hitta ny kunskap och nya beslutsunderlag för en ny grön marknad

  • Utbildningar
   Motivationshöjande och faktabaserade.  För medarbetare och ledning,  inköpare och andra nyckelfunktioner. Se Aktuellt.
  • Omvärldsanalyser
   Vilka utbildningar för vilka personer behövs för att stärka lönsamheten?
   Vi hittar behoven och levererar lösningar.
  • Lednings och styrelsestöd
   Vi tar fram strategiska underlag och kan ingå som en del i ledningsgruppen
  • Expertrådgivning
   Med vår långa erfarenhet följer ett stort nätverk av experter.
  • Utredningar
   Behövs ett fördjupat beslutsunderlag. Du får en rapport som är korrekt och kortfattad.

 

”Efter våra samtal har jag så mycket kunskap med mig. Du är otroligt duktig!” Helen Persson Energilotsen AB Ängelholm