Benson Quality Assurance AB
Emma Benson 070 210 95 98
www.qualityassurance.se
emma@qualityassurance.se

Håkan Nordin AB
Håkan Nordin 070  825 27 25
www.nordinab.se
hakan@nordinab.se

Framtidsporten AB
Ingeli Gagner 070 392 12 60
www.framtidsporten.se
ingeli@framtidsporten.se

Mittkompetens AB
Kristina Lockner 070 681 01 23
www.mittkompetens.se
kristina@mittkompetens.se

Miljökompassen är medlem i
Företagarna, en av aktörerna i HNEF
Mittnätverket Vendela