Start

Hållbarhet handlar om långsiktig utveckling och förändring.
För företag innebär strategiskt miljöarbete nya möjligheter och risker.
Ett företag drivs av människor. Motiverade människor som drar mot
samma miljö och affärsmål ökar lönsamheten.

Fokus är de miljö- och sociala frågor som har en tydlig relation till
affärerna, dvs ekonomin. Insatser som endast ger miljövärden innebär
kortsiktighet och kostnader.
Vår slogan är därför:
”miljö för affärer – affärer för miljö” och ”friska människor ger friska affärer”.